Planera begravningen

Publicerat den

Vi har skapat den här guiden för att göra det enklare att planera en begravning. Vårt mål är att det ska bli enklare att planera en begravning och vi har inga dolda avsikter.

Många som dör i Sverige får ingen begravning eller ceremoni varken kyrklig eller borgerlig. Bara en transport från bårhuset till krematoriet och slutligen till en minneslund.

I genomsnitt sker begravningen i Sverige 19 dagar efter dödsfallet och majoriteten vill att den sker på en fredag. Observera att det går att ha en begravning utan ceremoni vilket är det billigaste sättet men priset är långtifrån den enda aspekten vad som kanske är viktigast är att vi visar omsorg och omtanke i en svår situation.

Kontakta anhöriga och vänner

En begravning är en viktig angelägenhet för anhöriga. Att kontakta anhöriga och vänner är något man vanligtvis gör tidigt i processen. Det är vanligt att man vill hjälpa till så var inte rädd att be om stöd och hjälp.

Saker att ha koll på inför begravningen

När man gjort undersökningar kring begravningar har många svarat att de vill ha begravningen personlig och ljus. Begravningar blir mer och mer personliga och det blir allt vanligare där man har önskemål kring sin egna begravning. Det kan handla om val av plats, begravingsmusik till detaljer kring vad man ska äta.

De flesta människor har bestämda uppfattningar kring en begravning och om de tex vill ha en traditionell begravning eller en kremering.  Ny teknik och kulturella mönster förändrar det som är möjligt och branschen anpassar sig efter människors behov. Många önskar sig en grön begravning och tänker grönt – av jord är du kommen.

Kostnader för begravningen

Hur ska personen begravas?

Det finns flera olika gravsättningsalternativen att välja mellan. Det vill säga önskas jordbegravning eller kremation? Önskas grav eller minneslund?  Under senare tid har alternativ till det traditionella kyrkorummet dykt upp vid val av plats för begravningsgudstjänsten; i naturen, trädgården och privata hem.

Det finns några regler kring begravning:

  1. Var och en måste ha en egen kista eller urna
  2. De mänskliga kvarlevorna ska hanteras pietetsfullt (respektfullt)
  3. Döda ska i princip vila med andra döda dvs på en plats där en församling kan garantera griftesfriden. (undantag Stockholm och Tranås där kommunerna sköter kyrkogårdarna)

Det finns olika ceremonier men inga formella krav på hur en begravnings ska utföras.

  • Begravning enligt svenska kyrkans ordning
  • Begravning enligt någon annan trossamfunds ordning
  • Borgerlig begravning
  • Ifall den avlidna ska jordbegravas eller eldbegängelsebegravning (kremering).

Vid en begraving inom svenska kyrkan sker ett samtal mellan familjen och den präst som skall leda begravningsgudstjänsten så att man kan planera begravningen och få de anhöriga att prata om situationen.

Tänk på att prata med alla anhöriga så att det inte blir några rättsliga tvister. Vanliga tvistemål är hur askan ska spridas och tvister om gravsättningen och var den ska placeras. Enligt begravningslagen ska de som ordnar med gravsättningen följa den avlidne personens önskan.

De flesta väljer etablerade metoder att begravas som jordbegravning eller urna.
Kistbegravningar och val av kista
eller urnbegravning är de vanligaste metoderna men det kommer troligtvis i framtiden vara intressant med andra metoder som alkalisk hydrolys (flytande kremering).

Själva begravningsceremonin

Om du vill anlita en begravningsbyrå så finns det flera att välja mellan och en del gör även hembesök. Byråns arbetskostnad brukar också räknas med.

Legala krav på en begravning

Genomsnittskostnaden för en begravning ligger på enligt branschorganisationen på 20 000 kronor vilket inte inkluderar kista, gravplats, gravsten och arrangemang i samband med ceremonin. Men det finns företag som kan leverera till en lägre kostnad.

Innan jordfästningen förvaras den avlidne i ett bårhus och där kan de avlidne ligga mellan någon dag till några veckor.

Överenskommelse mellan konsumentverket och Sveriges begravningsförbund och Fonus

Begravningsbyrån ska lämna en skriftlig bekräftelse på konsumentens beställning av tjänst och produkt. Bekräftelsen ska innehålla byråns namn och adress. Den ska också innehålla det totala priset inklusive skatter och avgifter, specificerat i särskilda poster avseende kostnader för den avtalade tjänsten och produkten samt betalningsvillkor. Konsumentens beställning ska undertecknas av konsumenten och en representant från byrån. Ladda ner

Vad händer efter en begravning?

Tänk på att en begravning ofta är en mycket stressig period i livet och du kan behöva tid att ladda batterierna. Se till att glömt inte bort din egna hälsa och få motion och gå dagligen, ät hälsosamt och ta hand om din kropp och själ.

Tiden efter en begravning är över och alla går skilda vägar kan vara den svåraste tiden för den sörjande. Olika människor hanterar sin sorg på olika sätt. Låt inte andra diktera hur du bör agera eller känner eftersom sorgeprocessen är individuell. Ingen annan kan avgöra om du sörjer för mycket eller för lite.Var inte rädd för att söka hjälp och prata med andra människor.