Kistbegravningar

Publicerat den

Kistbegravningar är det traditionella sättet att bli begravd på även om fler och fler numera i Sverige begravs i urna.

Lista vid kistbegravning

De olika momenten vid en kistbegravning.

  • Nedläggning i kista
  • Begravningsbil och bärare
  • Transport av den avlidne och kistan
  • Balsamering (ej obligatoriskt) kan bli aktuellt beroende på tiden mellan dödsfall och själva jordfästningen. Om tiden mellan dödsfall och begravning är alltför lång görs en balsamering av kroppen på bårhuset för att skjuta upp förruttnelseprocessen. Balsamering innebär att bloder ersätts med formalin men oftast räcker det med kylförvarning.