Bouppteckning

Publicerat den
Heartbroken elderly woman holding a wedding ring

Bouppteckning – du kan göra bouppteckningen själv och spara tusenlappar

När någon har avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning som skall påbörjas inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen är är ett dokument av den avlidnes, tillgångar och skulder som enligt lag skall redovisa samtliga tillgångar och skulder i samband med dödsfall och vid konkurs. Om tillgångarna från den avlidne endast täcker begravningskostnaderna kan man istället göra en dödsboanmälan vilket man skall göra inom 2 månader efter dödsfallet.

Hur mycket kostar en bouppteckning?
En standard bouppteckning kostar 3500-8000 kronor beroende hur pass komplex boupptecknigen är.

Vilka fördelar finns det med att låta en extern person göra bouppteckningen?
men det kan ha sina fördelar att ha en utomstående ofta begravningsbyrå som sköter all formell dokumentation. En annan fördel att anlita juridisk expertis är att det i samband med bouppteckningen kan finnas möjligheter att göra juridiska dispositioner som påverkar arvet. Om tillgångarna är små eller obefintliga ombesörjer kommunen en enklare form av bouppteckning.

Att göra en bouppteckningen själv

En del väljer att göra bouppteckningen själv och spara tusenlappar.
Så här gör du bouppteckningen själv

Bouppteckningen ska innehålla

  • Själva bouppteckningen i original
  • En kopia där en sida är bestyrkt, t.ex. första eller sista sidan (Skatteverket behåller och arkiverar kopian)
  • Bestyrkta kopior eller original av testamenten, kallelsebevis (till bouppteckningsförrättningen), arvsavståenden och liknande
  • Fullmakt i original (om det finns en fullmakt).

Läs mer i Skatteverkets broschyr (SKV 461).

Vilka ska underrättas?

I bouppteckningen beskriver man vilka som är de legala arvingarna och om det finns någon universell testamentstagare.

Om det finns utomlands bosatta arvingar ska dessa underrättas. Om det finns okända eller bortavarande arvingar behövs en god man. Andra som kan bli involverade är allmänna arvsfonden (om det inte finns några legala arvingar) och tidigare makar.

När det finns en person som inte är släkt som testamentet tillfaller tar bouppteckningsmannen kontakt med släktingarna som måste få information om arvet och ifall de har något att bestrida kring testamentet. Det kan ta någon månad innan den processen blir klar men om testamentet är rätt utfört så brukar det inte vara några problem.

Tidningen Privata affärer har ett bra word dokument som listar tillgångar som du bör ha med som du kan
ladda ner här

Förrättningsdagen

Förrättningsdagen är den dagen då dokumenten skrivs under och ske inom tre månader från dödsfallet.

  • Bouppgivaren (obligatorisk)
  • Förrättningsmannen (obligatorisk)
  • Dödsbodelägare (frivilligt eller representerade via ombud)
  • Efterarvingar (frivilligt representerade via ombud)

Dödsbodelägare eller representant till dödsbodelägaren kan inte vara förrättningsman.

Dokument som ska in till skatteverket

Skatteverket skickar ut en bouppteckningsblankett till dödsboet som ska lämnas in till Skatteverket inom en månad från själva bouppteckningsförrättningen. Bouppteckningen skall alltså lämnas till Skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet. Om det inte sker kan dödsboet få vite.

Bouppteckningen fungerar som en legitimationshandling för dödsboet och som ett underlag för arvsskifte. Dokumentet är en offentlig handling. Läs mer på skatteverkets hemsida

Hur gör man ifall man är osäker om det finns några arvingar?

Om du är osäker om det finns några arvingar behöver det sannolikt göras en släktutredning.
Det går att ta reda på om det finns några arvingar genom riksarkviet som man skickar en förfrågan till. Där kan man få reda på vilka barn som finns, Landsarkviet har fokbokföringshandlingar fram till den 30:e juni 1991. För uppgifter om aktuella adresser och om händelser efter detta datum tar skatteverket hand om. När man vänder sig till riksarkivet tar de betalt för hur många minuter det tar i anspråk vilket 2014 låg på 450 kronor för en relativt enkel förfrågan.

Glöm inte bort att planera

Om du tar hand om ett dödsbo glöm inte bort att planera – du kanske säga upp elabonnemang, telefoni och andra löpande kostnader?