Vad är ett dödsbo?

Publicerat den

Dödsbo, kallades tidigare stärbhus, är kvarlåtenskapen efter en avliden person. När en person har avlidit övertas förvaltningen av den avlidnes tillgånger och skulder av dödsboet. Ett dödsbo är en juridisk person så länge som dödsboet kvarlever oskiftat. Glöm inte bort att göra en adressändring av dödsboet så att de juridiska dokumenten kommer till rätt person.

Vilka är delägare i dödsboet?
Delägare är enligt huvudregeln efterlevande make/maka eller sambo, arvingar och universella testamentstagare.

Hur hanteras dödsboet skattemässigt?
Under det året som dödsfallet sker beskattas dödsboet som om den avlidne fortfarande var i livet det innebär att man summerar den avlidnes och boets inkomster och tillämpar den traditionella skatteskalan. Det är möjligt att göra grundavdrag.

Från året efter dödsåret och det tredje året efter dödsåret taxeras dödsboet som en självständigt skattesubjekt och grundavdrag medgets inte.

Enmandsdödsbo
Ett dödsbo med endest en delägare och det anses skiftat när bouppteckningen har förrättats.