Gravvård och skötsel av begravningsplatser

Publicerat den

En gravvård är ett minnesmärke kan vara av flera olika material som sten, trä, glas eller gjutjärn som placeras vid en grav. Under årens lopp har det varit populärt med olika typer av gravvårdar och det har gått mode i hur man hedrar de som avlidit men numera får gravrättsinnehavaren större inflytande kring själva utformningen. I skogskyrkogården i Stockholm finns det en gravvårdsutställning med 250 bidrag där flera av bidragen använder glas.

På kyrkogårdarna kan du beställa rengöring av gravstenar och du kan få rabatt om du tvättar flera stenar vid samma gravplats. Som exempel var priset 2014 i kyrkogården i Kalmar 172 kronor för en liten sten lägre än 1,5 meter och 282 meter för större stenar. Ring kyrkogårdsförvaltningen i det län som det är frågan om om du vill att graven ska skötas eller vårdas på något visst sätt. Det kan tex handla om att de lägger ut blommor vid vissa högtider.

Tänk på de miljömässiga aspekterna. På flera begravningsgårdar finns det egenkomposterad näringsriktig jord som du kan använda till gravskötseln. Använd papper som emballage runt blommor istället för plast och levande ljus. Det går att använda återanvända gravstenar.

Montera gravstenar

Det finns specialister och företag som kan hjälpa dig att montera gravstenen. De använder tex GRO-sockel som de gjuter vilket innebär ökad säkerhet. Centrala Gravvårdskommittén har krav kring hur gravstenar bör monteras.

Blomlådor

Det finns speciellt utformade blomlådor som ger enklare gravskötsel exempelvis MobilPlant.

Gravlykta

Många väljer att ha en gravlykta under det mörka halvåret och speciellt vid
alla helgons dag.

Young widow laying flowers at the grave
Young widow laying flowers at the grave

Gravskötselavtal

Se till att skaffa ett gravskötselavtal om du vill slippa allt jobb med att hålla ordning rabatten och skötsel av graven.

Gravstenar som kan tas bort

Före den 1:a april 1991 fanns det ingen skyldighet för gravrättsinnehavaren att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Man försöker komma i kontakt med anhöriga men får inte förvaltningen kontakt med anhöriga inom en viss tid (vanligtvis 2 år) kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till huvudman och det innebär att den kan komma att tas bort.

Överenskommelse om gravvård – från Konsumentverket

Protokoll angående överenskommelse mellan Konsumentverket och Gravvårdsfirmornas Riksorganisation om standardavtal för köp respektive reparation av gravvård.

Ladda ner