Gröna begravningar

Publicerat den Författare Begravningsbyråer

Gröna begravningar ansågs vara en nisch så sent som för tio år sedan, men konsumenter och begravningsbyråer har börjat annamma idén att begrava de döda utan användning av balsamering kemikalier, formaldehyd eller kremeringar som frigör metaller och gaser.

Vad är en grön begravning?
En Grön eller naturlig begravning är ett sätt att ta hand om de döda med minimal miljöpåverkan för att bevara naturresurser, minska koldioxidutsläppen, skydda arbetstagarnas hälsa, och att återställa eller bevara livsmiljöer. Grön begravning omfattar giftfria och biologiskt nedbrytbara material, såsom kistor, vant och urnor. I kistor finns också mycket metaller vilket ligger långt ifrån grönt tänkande men det finns kistor som är nedbrytbara.

Vilka är intresserade av gröna begravningar?
Många som valt att leva ekologiskt och grönt vill gärna begravas på ett naturligt sätt. Vid en begravning finns det tex möjligt att använda kyla istället för formalin, Biologiskt nedbrytbart material i kistor och blomsterdekorationer, återanvänd gravsten mm.

De engelska uttrycken för gröna begravningar är:
Organic funerals, Green funerals och Natural burial

Internationellt finns det en organisation: Green Burial Council som utfärdar miljöcertifikat för begravningsbyråer, kyrkogårdar och produkttillverkare.