Juridiska aspekter vid dödsfall

Publicerat den

Ofta finns det många frågor i samband med en begravning och bouppteckningen. Finns det ett testamente? Hur ser det ut med försäkringar? avtal och ägande? Dödsboförvaltning

Dödsbo

Läs mer om regler kring dödsbo.

 

Bouppteckning

Läs mer om bouppteckningar.

Arvskifte

De juridiska handlingarna omfattas av arvsrätten. Fullmakthavarens fullmakt upphör att gälla vid dödsfall. Däremot om huvudmannen dör gäller fullmakten (om det inte uppgetts något annat i fullmakten) och dödsboet blir huvudman.

Ärvdabalken
Ladda ner kortfattad information om ärvadbalken

Testamente

Läs mer om testamente.

Begravningslagstiftningen

SFS 1990:1144 Begravningslag