Kreogen infrysning

Publicerat den Författare Begravningsbyråer

Kreogen infrysning är en kontroversiell metod som innebär att man fryser ned döda djur och människor. Det görs med en sorts vätska med flytande kväve. Kreogen infrysning är en experimentell metod som syfta till att bevara en människa med hjälp av bästa tillgängliga teknik. Syftet är att man när tekniken är mogen vill kunna läka skador på cellulär och molekylär nivå. Företagen själva betonar att det inte är en begravningsmetod även om de jobbar med döda personer.

I USA har det varit ett omtvistat rättsfall kring rätten att bli nedfryst med Dick Clair i Kalifornen. Företag som Alcor jobbar med kreogen infrysning.