Minnesstunden

Publicerat den
Candle flame

Minnesstunden och planera ceremonin vid begravningen

Begravningsceremonin kan utformas efter den avlidnes och de närståendes önskemål. För medlemmar i Svenska Kyrkan ingår minnesgudstjänst som finansieras via kyrkoskatten och om du anlitar en begravningsentreprenör så hjälper de dig med hur saker ska arrangeras.  Och man kan naturligtvis utforma den efter sina egna önskemål och många vill ha den personlig och minnesvärd. Du kan behöva hyra en lokal eller församlingshus.

Vanligtvis spelar man musik under minnesstunden. Läs mer om musik.

Dikter om saknad och sorg

Det är vanligt med dikter för att hedra den avlidne. Släkt och vänner tar ett sista farväl och lämnar blommor på kistan. Om du tänker hålla ett tal stäm först av med de närmast anhöriga eftersom en del som sörjer inte vill inte att det ska hållas tal.

photo frame with black mourning ribbon and candles

Att planera minnesstunden

Nästan varannan svensk (46%) tror på ett liv efter detta enligt en opinionsundersökning från begravningsbyrån Fonus och att själen lever vidare.

Vid kyrkobegravningar har man ofta minnesstund i församlingshemmet. Minnesstund innehåller ofta förtäring det kan vara allt från en kopp kaffe till mer omfattande förtäring.

  • Ceremonin skiljer sig åt om det ska vara en borgerlig, kyrklig eller annat trossamfund. De flesta väljer en traditionell kyrklig begravning som följer kyrkoordningen kring begravningar men en borgerlig ceremoni går fortare att anordna. Minnesstund innehåller ofta förtäring och många vill ha den personlig och minnesvärd. Det kan vara allt från en kopp kaffe till mer omfattande förtäring. Och man kan naturligtvis utforma den efter sina egna önskemål. Du kan behöva hyra en lokal eller församlingshus.
  • Var begravningen ska ske i kapell, naturen, minneslund, kyrkan eller bostaden. Om du vill sprida askan i havet krävs tillstånd från Länsstyrelsen.
  • Om det är en församling med eget bårhus ska kistan köras ut så snart tid, plats och kyrka är bestämd. Kostnaden betalas av dödsboet
  • Val av musik kan du prata med begravningsentreprenören eller kantorn om. Det finns möjlighet till stor flexibilitet du kanske vill ha någon musikinspelning från jazz eller någon annan musikstil eller någon som sjunger solosång eller instrument. Vad som är viktigt är att minnesstunden blir ett vackert och fint minne för de som är där.
  • Val av präst (ersätts av kyrkoavgiften) eller borgerlig officiant
  • Minnesbord – det är vanligt att ha ett minnesbord med fotografi av den avlidne, fotoalbum och blommor. En del har också en gästbok där man kan skriva in en sista hälsning.
  • Ifall det ska hållas tal, musik eller sång
  • Det finns även konst som produceras i samband med begravningar.Om du ska ha en urna (dvs kremering) eller kista. Knappt 2/3 av alla kremera men det blir också lägre kostnad.
  • Blommor och utsmyckning tex kransar och sorgblommor

En sista hälsning

Vid många begravningar har man gåvor som lämnas över till hjärt och lungfonden, Amnesty, att plantera ett träd eller något annat ideellt syfte.