Testamenten – så här skriver du ditt eget testamente

Publicerat den
Toned image of male hand signing business contract


Testamentet ger uttryck för den avlidnes yttersta vilja och hur hens tillgångar skall fördelas och om det finns några förbehåll som skall gälla för arvet. Ett testamente är ett rättshandling som reglerar hur man vill att kvarlåtenskapen och ens ägodelar ska fördelas efter ens bortgång.
Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument.

Tips för dig som vill skriva testamente själv

§ Den som upprättar ett testamente egendom kallas testator (maskulinum) eller testatrix (femininum) och testamentet bör ha fullständigt namn, personnummer, folkbokföringsadress och telefonnummer på testamentet.

§ Testamentet bör ha en giltighetstid.

§ Testamentet bör ha fördelning av kvarlåtenskapen

§ Testamentet bör ha en paragraf kring upphävande av testamentet

Den som upprättar ett testamente kan själv bestämma vem som ska ärva och vad den personen ska ärva. Det finns dock ett undantag, och det är att en bröstarvinge alltid har rätt att kräva sin laglott.

Om du inte skriver ett testamente är det lagen (arvsordningen) som bestämmer hur dina tillgångar ska fördelas.

Inbördes testamente är ett testamente där två eller flera personer förordnar om sin kvarlåtenskap. Det är vanligt med inbördes testamenten bland makar och sambor.

Formella krav på ett testamente

OBS! Testamentet som du skriver måste också uppfylla vissa andra formkrav för att vara giltigt

  • I regel ska ett testamente upprättas skriftligen
  • Testamentet ska vara egenhändigt undertecknat samt med namnförtydligande
  • Dokumentet ska bevittnas av två personer som samtidigt ska vara närvarande. Det gäller särskilda krav för vittnena exempelvis får de inte vara under 15 år eller saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen pga psykisk störning.

wordikon

Testamente mall –
Ladda ner gratis mall för testamenten

Här finns mallar för testamenten som du kan ladda ner om du vill skriva ditt egna testamente.

  • Inbördes testamente – fri förfoganderätt
  • Inbördes testamente – fri förfoganderätt, bröstarvinge ska ha rätt till laglott
  • Inbördes testamente – full äganderätt, barnlösa äkta makar
  • Testamente ensamstående
  • Testamente med legat (när en viss egendom eller penningbelopp ska tillfalla en viss person)
  • Delgivning / godkännande av testamente
  • Förklaring av arvsavstående / arvsavstående från s k särkullbarn

Det finns också mallar för testamente som du kan ladda ner från Alltomjuridik (den sajten kräver att du registrerar dig först). Som privatperson kostar 280 kronor att registrera sig för 12 månader för att få tillgång till familjejuridiska mallar.