Transporter av den avlidne

Publicerat den

Om dödsfallet inträffar inom en vårdinstitution ordnar institutionen en transport av en begravningsbyrå, som vunnit upphandlingen av transporter, till självkostnadspris.

Om dödsfallet inträffar utanför en vårdinstitution står dödsboet för kostnaden för transport till
kylrum på bårhus. Om det är frågan om till exempel en olycka där personen omkommit utförs
transporten av en jourhavande begravningsbyrå som vunnit Rikspolisstyrelsens upphandling av
transporter som sköts centralt från Rikspolisstyrelsen.

Den avlidne transporteras i ett fordon som är speciellt avsedd för ändamålet och i vissa länder är det vanligt med begravningsprocessoner där familjemedlemmar och vänner följer med transporten i sina fordon.

Hemförsamlingens priser för transporter och extra tjänster varierar från inga alls till höga avgifter. Kolla upp med den lokala församlingen.