Begravningsurnor – och hur urnsättningen går till

Publicerat den

Det finns urnor av olika material som trämaterial (exempelvis ek), träfiber, järn, stål, koppar, zink och brons. De billigaste kostar runt 700 kronor och priset går upp emot 4000 kronor.

Ofta är materialet rätt tunt och tanken är att urnan ska förmultna naturligt. En fördel med urnor är att de kan förvaras i krematoriet tills sommaren kommer med varmare väderlek men också att de tar mindre plats. På samma utrymme som 1700 kistgravar kan irutas får man plats med 25 500 urngravar.

När en avliden kremeras innebär det att kroppen förvandlas till aska vid eldbegängelse.

urnsattning

Hur går en urnsättning till?

Vid urnsättningen samlas de deltagande på kyrogården. Det är vanligt att man inte har präst men om du ska ha präst så se till att boka i tid eftersom det kan vara svårt att få tag på en präst under tex och sommaren.

Om begravningsentreprenören är med vid urnsättningen är det brukligt att de läser några av de vanliga dikterna och sedan för han eller någon av de anhöriga ner urnan i ett hål som är förberett i jorden. Runt graven har de satt upp tyg så att det ser rent ut. Det är ofta många känslor i samband med urnsättningen så du behöver vara förberedd.

Husband trying to comfort his wife at a graveyard

Efter det att urnan har kommit i jorden är det vanligt att stenhuggerier gör inskriptionen och kompletterar gravstenen – speciellt om det är en familjegrav.De hämtar gravstenen, tvättar den och kompletterar den med ny text om den avlidne. Beställ ingenting som anhörig på kyrkogården utan ta in anbud så att du får ett bra pris.